Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅRTJÄRNET, 663535 132422 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-26 Stoppdatum 2012-10-27
Mängd (ton): 53,28 Kostnad totalt: 54239
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: