Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-15 Stoppdatum 2012-09-15
Mängd (ton): 109,73 Kostnad totalt: 111705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: