Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖGSJÖN, 664779 140294 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-23 Stoppdatum 2012-09-23
Mängd (ton): 53,96 Kostnad totalt: 54931
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: