Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-15 Stoppdatum 2012-09-15
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 12216
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: