Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-18 Stoppdatum 2012-08-18
Mängd (ton): 23,66 Kostnad totalt: 24090
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: