Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JANGEN, 667351 135645 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-15 Stoppdatum 2012-08-15
Mängd (ton): 37,11 Kostnad totalt: 37778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: