Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RUNNSJÖN, 668103 132817 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-08 Stoppdatum 2012-08-08
Mängd (ton): 6,26 Kostnad totalt: 6051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: