Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-15 Stoppdatum 2012-10-15
Mängd (ton): 9,72 Kostnad totalt: 9390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: