Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRSTJÄRNEN, 670395 135341 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-20 Stoppdatum 2012-10-20
Mängd (ton): 6,48 Kostnad totalt: 6260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: