Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-08 Stoppdatum 2012-08-08
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 2921
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: