Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA HAVSJÖN, 675895 133191 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-09 Stoppdatum 2012-08-09
Mängd (ton): 72,25 Kostnad totalt: 69795
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: