Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄST-KVIEN, 6694370-1389660-Sjö Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-17 Stoppdatum 2012-07-17
Mängd (ton): 252,50 Kostnad totalt: 188750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: