Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOPÅN, 6813850-1422380-dos Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-31 Stoppdatum 2012-12-19
Mängd (ton): 93,20 Kostnad totalt: 33086
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: