Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGHAGEN, 6693240-1466270-Sjö Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-15 Stoppdatum 2012-09-15
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt: 9033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: