Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED SÄRNMANSSJÖN, 6834210-1337420-Sjö Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-30 Stoppdatum 2012-09-30
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 41907
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: