Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÖRDRISÅN, 6718200-1376100-dos Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-22 Stoppdatum 2012-09-28
Mängd (ton): 41,19 Kostnad totalt: 20634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: