Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄRÅN, 6762310-1359580-dos Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-27 Stoppdatum 2012-08-16
Mängd (ton): 40,03 Kostnad totalt: 16895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: