Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-13 Stoppdatum 2012-08-13
Mängd (ton): 11,32 Kostnad totalt: 17857
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: