Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-12 Stoppdatum 2012-08-12
Mängd (ton): 4,43 Kostnad totalt: 7142
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: