Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO024, 1696 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-13 Stoppdatum 2012-08-13
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6507
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: