Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-24 Stoppdatum 2012-10-24
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1280
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: