Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-04 Stoppdatum 2012-10-04
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3070
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: