Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-13 Stoppdatum 2012-04-13
Mängd (ton): 20,07 Kostnad totalt: 28685
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: