Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA053, 2513 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-13 Stoppdatum 2012-04-13
Mängd (ton): 5,12 Kostnad totalt: 7312
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: