Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-19 Stoppdatum 2012-09-13
Mängd (ton): 12,33 Kostnad totalt: 8409
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: