Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-19 Stoppdatum 2012-08-19
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3075
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: