Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-21 Stoppdatum 2012-09-21
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 9334
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: