Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058092, 06VAT058092 Budgetår: 1994
Startdatum: 1995-01-19 Stoppdatum 1995-01-19
Mängd (ton): 39,09 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: