Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR012, 1806 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-16 Stoppdatum 2012-08-16
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1555
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: