Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK023, 3139 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-01 Stoppdatum 2012-08-01
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2812
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: