Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-01 Stoppdatum 2012-08-01
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 11530
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: