Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-29 Stoppdatum 2012-09-29
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 13969
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: