Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-28 Stoppdatum 2012-09-28
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7829
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: