Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-10 Stoppdatum 2012-08-10
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 11493
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: