Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-02 Stoppdatum 2012-08-02
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 8718
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: