Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAD010, 2078 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-23 Stoppdatum 2012-10-23
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 5018
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: