Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-27 Stoppdatum 2012-09-27
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 26556
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: