Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-01 Stoppdatum 2012-10-01
Mängd (ton): 11,94 Kostnad totalt: 18620
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: