Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-15 Stoppdatum 2012-10-15
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3157
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: