Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-25 Stoppdatum 2012-04-25
Mängd (ton): 7,05 Kostnad totalt: 9170
Kalkmedel: Dolomit CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: