Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-24 Stoppdatum 2012-04-24
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 3841
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: