Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR044, 2892 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-25 Stoppdatum 2012-04-25
Mängd (ton): 18,98 Kostnad totalt: 24709
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: