Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR057, 2905 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-24 Stoppdatum 2012-04-24
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 9090
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: