Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS003, 2042 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-25 Stoppdatum 2012-10-25
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 2091
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: