Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-09 Stoppdatum 2012-08-09
Mängd (ton): 5,12 Kostnad totalt: 8417
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: