Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059036, 06VAT059036 Budgetår: 1994
Startdatum: 1995-03-08 Stoppdatum 1995-03-08
Mängd (ton): 2,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: