Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-17 Stoppdatum 2012-08-17
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 13790
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: