Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL032, 3242 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-17 Stoppdatum 2012-08-17
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6061
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: