Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-05 Stoppdatum 2012-11-05
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 5623
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: