Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV002, 2953 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-05 Stoppdatum 2012-11-05
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 11137
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: